Koningsland & Partners BV  
    
sitemap
 
 
 
 
 
 
Personeelsvoorzieningen

WIA. De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
Vanaf 1 januari 2006 is de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) van kracht.
Deze nieuwe WAO draait niet om het begrip arbeidsONgeschiktheid maar om arbeidsGESCHIKTHEID. Uitgangspunt van de nieuwe wet: Werkgever en -nemer zijn samen verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving. Bij langdurige ziekte dienen beiden zich in te spannen om terugkeer zoveel mogelijk te bespoedigen.
Bij gedeeltelijk arbeidsgeschiktheid krijgt de werknemer zijn/haar inkomen aangevuld door een uitkering. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de mate van inkomensverlies. Weer aan het werk gaan of meer gaan werken wordt door deze nieuwe wet beloond. Volgens de WIA krijgt een medewerker bij ziekte na twee jaar loondoorbetaling een uitkering via de regeling: 
  • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA), als de medewerker 80% of meer en duurzaam arbeidsongeschikt is; 
  • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), als de medewerker 35% of meer, maar niet volledig en niet duurzaam arbeidsongeschikt is. 
Deze uitkeringen worden verstrekt door het UWV. Wie nu een WAO-uitkering heeft valt niet onder de WIA. Wel worden WAO-ers onder de 50 jaar strenger herkeurd.
 top
 
 
 
 
Koningsland & Partners BV   °   Postbus 75276   °   1070 AG Amsterdam   °   Telefoon 020 3460.330   °   Fax 020 4896.467   °   info@koningsland.eu