Koningsland & Partners BV  
    
sitemap
 
 
 
 
        
    
 Over ons  Diensten  Formulieren  Wetgeving  Contact 
        
   
  
Wetgeving

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening. Ons aansluitnummer bij de KIFID is 300.014177.

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Telefoon 0900-3552248
http://www.kifid.nl/


Kamer van Koophandel

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Amsterdam staan wij geregistreerd onder nummer 34393291.


Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. De AFM is de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren. De AFM valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Financiën en is een zelfstandige overheidsorganisatie.

De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

Per 1 januari 2007 is de Wet financieel toezicht (Wft) van kracht. De Wft vervangt 7 toezichtswetten, waaronder de Wet financiële dienstverlening (Wfd). Alle financiële dienstverleners hebben vanaf 1 januari 2007 een vergunning op basis van de Wft nodig. Het begrip financiële dienstverlener is inhoudelijk ten opzichte van de Wfd niet gewijzigd.

Een financiële dienstverlener is degene die een ander financieel product dan een financieel instrument aanbiedt (dus ook banken en verzekeraars), of die adviseert, bemiddelt, herverzekerings-bemiddelt, optreedt als gevolmachtigde agent of optreedt als ondergevolmachtigde agent.

Vanaf 1 november 2007 is het adviseren in financiële instrumenten vergunningplichtig als beleggingsdienst op grond van artikel 2:96 Wft en niet meer op grond van artikel 2:75 Wft. Omdat de daaraan verbonden eisen zwaarder zijn ten opzichte van de situatie vóór 1 november, is er een op de financieel dienstverlener toegespitste regeling gecreëerd, het nationaal regime.

Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12020573. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl . 

 top
 
 
 
 
Koningsland & Partners BV   °   Postbus 75276   °   1070 AG Amsterdam   °   Telefoon 020 3460.330   °   Fax 020 4896.467   °   info@koningsland.eu