Koningsland & Partners BV  
    
sitemap
 
 
 
 
 
 
Pensioenregelingen

Als je 65 jaar bent, stop je meestal met werken.
In Nederland is het zo geregeld dat de meeste Nederlanders een basispensioen krijgen. Dit basispensioen is een uitkering op grond van de AOW (Algemene Ouderdomswet). Veel mensen bouwen ook via hun werkgever middels een collectieve regeling (ouderdoms)pensioen op. Het ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW-uitkering.

Anders dan werknemers kent een zelfstandig ondernemer over het algemeen geen pensioenregeling. Hij is dan ook voor het opbouwen van een oudedagsvoorziening aangewezen op andere, individuele regelingen. Hiernaast een aantal mogelijkheden.
 top
 
 
 
 
Koningsland & Partners BV   °   Postbus 75276   °   1070 AG Amsterdam   °   Telefoon 020 3460.330   °   Fax 020 4896.467   °   info@koningsland.eu