Koningsland & Partners BV  
    
sitemap
 
 
 
 
      
          
 Wonen  Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand  Inkomen en Pensioen  Recreatie  Zorg  Ongevallen  Expats 
      
         
 
 
WIA Excedent

De gevolgen van arbeidsongeschiktheid grijpen financieel fors in op uw levensstandaard. 
Een inkomensdaling van 40% is helaas geen uitzondering meer. Vooral jonge werknemers en mensen die jaarlijks meer verdienen dan het maximum WIA-jaarloon van € 48.715 (2010) kunnen er financieel fors op achteruit gaan. 

Bij arbeidsongeschiktheid zijn de gevolgen voor iedereen verschillend. Uw inkomen bepaalt de verzekeringsmogelijkheden. 
De WIA-Excedent verzekering biedt een extra aanvulling in het tweede ziektejaar en een inkomensaanvulling na die twee jaar.
 top
 
 
 
 
Koningsland & Partners BV   °   Postbus 75276   °   1070 AG Amsterdam   °   Telefoon 020 3460.330   °   Fax 020 4896.467   °   info@koningsland.eu