Koningsland & Partners BV  
    
sitemap
 
 
 
 
      
          
 Wonen  Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand  Inkomen en Pensioen  Recreatie  Zorg  Ongevallen  Expats 
      
         
 
 
Vaste lasten AOV

Als u door onvrijwillige werkloosheid, ziekte of een ongeval minder of niet meer kunt werken wilt u terugvallen op een goede verzekering. 
Een verzekering die ervoor zorgt dat u uw vaste lasten kunt blijven betalen. 

U kunt de volgende lasten verzekeren: 
1. Woonlasten: huur, rente en aflossing van de hypotheek, Onroerend zaak belasting (OZB). 
2. Consumptief krediet; rente en aflossing. 
3. Studiekosten van uw kinderen. 
4. Alimentatie.
 top
 
 
 
 
Koningsland & Partners BV   °   Postbus 75276   °   1070 AG Amsterdam   °   Telefoon 020 3460.330   °   Fax 020 4896.467   °   info@koningsland.eu