Koningsland & Partners BV  
    
sitemap
 
 
 
 
 
 
Levensloopregeling

Werkgevers
Elke werkgever is vanaf 1 januari 2006 wettelijk verplicht om een levensloopregeling aan werknemers aan te bieden. Werknemers hebben de vrije keuze om wel of niet deel te nemen aan de levensloopregeling. Zij kunnen zelf bepalen waar zij hun levenslooptegoed wensen onder te brengen. U krijgt als werkgever dus te maken met verschillende financiële instellingen (bank, verzekeraar of pensioenfonds).
Een collectieve regeling voor Levensloop voorkomt dat u als werkgever met meerdere financiële partijen te maken krijgt (waardoor nog meer administratieve rompslomp beperkt wordt). Uw werknemers blijven evengoed vrij om te kiezen voor een individueel levensloopproduct, maar zouden mogelijk de voorkeur kunnen geven aan een collectieve regeling indien dit voordeel en gemak met zich meebrengt.

Aandachtspunten werkgever
 • Informeren van werknemers over Levensloop en de mogelijkheden (zorgplicht!)  
 • Aanbieden van een levensloopregeling bij een financiële partij voor uw werknemers.  
 • Verzorgen van een levensloopreglement  
 • Overmaken van de levensloopinleg vanuit bruto salaris naar de betreffende levensloopaanbieder en doorbetalen van uitkeringen levensloop naar werknemer  
 • Bij opname verwerken van heffingskorting (de zogeheten levensloopverlofkorting € 183,- maal het aantal jaren van deelname)  
 • Controle op fiscale ruimte levensloop ten behoeve van de werknemer  
 • Controle op maximale inleg door de werknemer  
 • Niet toestaan gelijktijdige deelname aan spaarloon en levensloop  
 • Indien aan het opnemen van verlof geen voorwaarden worden gesteld mag u als werkgever belastingvrij meesparen op de levensloopregeling van werknemer. Ook de werknemer die niet meedoet aan de levensloopregeling, ontvangt dan de bijdrage, echter niet bruto (later inkomstenbelasting betalen), maar netto (direct belastingheffing).
Directeur-Grootaandeelhouder (DGA) en Levensloop
Hoewel de DGA een aantal fiscale mogelijkheden voor vervroegd pensioen is ontnomen, kunnen DGA's wel gewoon volledig meedoen aan de nieuwe Levensloopregeling. Als DGA mag u de levensloopregeling echter niet in eigen beheer houden en dient u de levensloopbedragen, anders dan met pensioenopbouw in eigen beheer, daadwerkelijk aan een bank of verzekeraar af te storten. Het geld mag dus niet binnen de BV gehouden worden. Er dient dus liquiditeit beschikbaar te zijn. Evengoed, zou de levensloopregeling de DGA interessante mogelijkheden kunnen bieden.  
 • Per 2006 wordt de auto tot het loon voor de loonbelasting gerekend, dit betekent dat over de bijtelling van de auto van de werkgever ook levensloop gestort kan worden.  
 • Voor DGA's ouder dan 50 jaar geldt, evenals voor werknemers, een overgangsregeling, met meer mogelijkheden, waarbij extra kan worden gedoteerd. Het maximum blijft wel gesteld op 210%, maar dit mag in een kleiner aantal jaren worden opgebouwd.  
 • Het pensioengevend salaris van de DGA kan voor 31 december 2005 worden verhoogd (mits zakelijk) terwijl het nettosalaris gelijk blijft. De DGA kan met de nieuwe levensloopregeling zijn volledige salaris storten in de levensloopregeling en deze vervolgens doorstorten naar zijn pensioen. Hiermee wordt ruimte geboden voor een (verkapte) pensioenopbouw met een 100% eigen bijdrage.

 top
 
 
 
 
Koningsland & Partners BV   °   Postbus 75276   °   1070 AG Amsterdam   °   Telefoon 020 3460.330   °   Fax 020 4896.467   °   info@koningsland.eu