Koningsland & Partners BV  
    
sitemap
 
 
 
 
 
 
Transportgoederenverzekering

De transportgoederenverzekering dekt beschadiging en verlies van vervoerde zaken tijdens het transport, waaronder het laden en lossen.
De dekkingsmogelijkheden zijn afhankelijk van het soort vervoer, de verpakking en de aard van de te vervoeren zaken, de bestemmingen, de aard van het bedrijf e.d.
De dekking begint te lopen op het moment dat de voor het vervoer bestemde zaken in de opslagplaats worden opgepakt en eindigt op het moment dat de zaken zijn aangekomen in de opslagplaats van de geadresseerde.

De meest gangbare dekkingen zijn de all risksdekking (de meest uitgebreide dekking) en de evenementendekking (dekking van met name genoemde gevaren).
 top
 
 
 
 
Koningsland & Partners BV   °   Postbus 75276   °   1070 AG Amsterdam   °   Telefoon 020 3460.330   °   Fax 020 4896.467   °   info@koningsland.eu