Koningsland & Partners BV  
    
sitemap
 
 
 
 
 
 
Pensioen opbouw directeur grootaandeelhouder (DGA)

De pensioen opbouw van een DGA biedt meer mogelijkheden dan een 'gewone' werknemer heeft. Er zijn in het kort 3 mogelijkheden voor een DGA om zijn/haar pensioen opbouw te verzorgen:
  1. pensioen opbouwen in eigen beheer. 
  2. pensioen opbouwen door oprichting van een eigen pensioenlichaam  
  3. pensioen opbouwen door verzekeringsconstructies 
Ad. 1. 
Indien u minstens 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van een onderneming bezit waarbij u tevens in dienst bent, kan de DGA zijn/haar pensioen opbouwen door jaarlijks te reserveren op de balans van de onderneming. Omdat de pensioenreservering ten laste van de winst komt ontstaat een fiscaal voordeel. Daarnaast blijft het werkkapitaal binnen de onderneming. Omdat het om een reservering gaat hoeft het gereserveerde bedrag niet daadwerkelijk aan liquiditeiten aanwezig te zijn. Er is ook een keerzijde van de medaille, namelijk de risico's:  
  • tegenvallende ondernemingsresultaten 
  • faillissement van de onderneming 
  • overdracht van de onderneming 
  • lang-leven-risico (langer leven dan verwacht) 
Ad. 2. 
Met de oprichting van een eigen pensioenlichaam bedoelen wij de oprichting van een pensioen BV. Op deze manier maakt de DGA als het ware zijn eigen verzekeringsmaatschappij. Deze constructie is wel gebonden aan een aantal richtlijnen van het ministerie van Financiƫn. Sinds 1992 is bepaald dat zowel de jaarwinst als de sterftewinst in geval van overlijden belast is voor de vennootschap.

Ad. 3. 
U koopt als DGA een levensverzekering aan met een pensioenclausule. Op de datum van pensionering kunt hiervoor een lijfrente aankopen. De kapitaalverzekering is in te richten zoals u wilt en derhalve zeer flexibel.
 top
 
 
 
 
Koningsland & Partners BV   °   Postbus 75276   °   1070 AG Amsterdam   °   Telefoon 020 3460.330   °   Fax 020 4896.467   °   info@koningsland.eu