Koningsland & Partners BV  
    
sitemap
 
 
 
 
 
 
Collectief Pensioen

U betaalt mee aan de premie - u bepaalt de pensioenuitkering.
Als werkgever vindt u het belangrijk dat uw medewerkers tevreden zijn met u en uw bedrijf. Bepalend daarbij zijn, naast een mooi salaris en een goede sfeer, de secundaire arbeidsvoorwaarden. En een hele belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde is de pensioenregeling. Want alleen met een goede pensioenregeling heeft uw werknemer ook na zijn pensionering voldoende inkomen. Het AOW-pensioen is namelijk een basisinkomen. Het arbeidspensioen is een aanvulling op de AOW-uitkering, op te bouwen middels verschillende soorten pensioenregelingen. De uitkeringsovereenkomst en de premieovereenkomst komen het meest voor.
De uitkeringsovereenkomst bij een uitkeringsovereenkomst weet de werknemer zeker welk pensioen hij straks krijgt. Dat is het geval bij een: 
  • eindloonregeling. Het pensioen hangt af van het aantal jaren dat je in dienst bent geweest en het salaris dat je het laatst verdiende.  
  • middelloonregeling. Het pensioen hangt af van het aantal jaren dat je in dienst bent geweest en hoe hoog je salaris was in deze periode. Het verschil met de eindloonregeling is dat je pensioen niet gebaseerd is op het laatst verdiende salaris. Je pensioen is afhankelijk van het gemiddelde salaris dat je tijdens je loopbaan hebt verdiend. 
De premieovereenkomst 
Bij een premieovereenkomst weet de werknemer welk bedrag door u aan de pensioenuitvoerder wordt afgedragen. De hoogte van het premiebedrag wordt bepaald door het salaris en de leeftijd van de werknemer. Het gaat hier over de beschikbare premieregeling. Met een Collectieve Pensioenregeling verzekert u: - ouderdomspensioen - partner- en wezenpensioen - premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Daarnaast kunt u voor uw medewerkers een collectieve overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Met de uitkering uit deze verzekering blijven de nabestaanden van uw medewerkers financieel goed verzorgd achter. U kunt deze verzekering los sluiten, maar ook als onderdeel van het ouderdomspensioen.
 top
 
 
 
 
Koningsland & Partners BV   °   Postbus 75276   °   1070 AG Amsterdam   °   Telefoon 020 3460.330   °   Fax 020 4896.467   °   info@koningsland.eu