Koningsland & Partners BV  
    
sitemap
 
 
 
 
 
 
WIA Excedentverzekering

De WIA Excedentverzekering verstrekt een aanvulling voor medewerkers met een inkomen hoger dan het gemaximeerd WIA-jaarloon, voor zover de hoogte van de loongerelateerde uitkering of de loonaanvullingsuitkering achterblijft bij het arbeidsongeschiktheidsdeel van het inkomen onder het gemaximeerd WIA-jaarloon.
Voor die medewerkers boven het WIA-jaarloon kunt u als werkgever kiezen uit een percentage dat een aanvulling geeft van 70, 75 of 80% van het laatstverdiende inkomen.
Voor de medewerkers met een inkomen tot het WIA-jaarloon kunt u als werkgever eveneens kiezen uit een aanvulling van 5 of 10% op het laatstverdiende inkomen. U kunt uit de volgende uitkeringsmogelijkheden kiezen: 
  • gelijkblijvende uitkering 
  • 3% stijgende uitkering 
  • WIA-index volgende uitkering
 top
 
 
 
 
Koningsland & Partners BV   °   Postbus 75276   °   1070 AG Amsterdam   °   Telefoon 020 3460.330   °   Fax 020 4896.467   °   info@koningsland.eu