Koningsland & Partners BV  
    
sitemap
 
 
 
 
 
 
WGA-gatverzekering

De WGA Hiaatverzekering is een aanvulling op de WGA vervolguitkering van het UWV.
De WGA vervolguitkering geldt als een medewerker de resterende verdiencapaciteit onvoldoende benut. Bij het vaststellen van de hoogte van de uitkering wordt de UWV-beschikking gevolgd.
De uitkering wordt na de eerste ziektedag jaarlijks per 1 januari verhoogd conform de WIA-indexering (maximaal 3% per jaar). Deze verhoging vindt al plaats op 1 januari na de eerste ziektedag. Hierdoor is sprake van een redelijk waardevaste uitkering.

De WGA Hiaatverzekering vult dus het verschil aan tussen de hoogte van de loongerelateerde uitkering en de hoogte van de vervolguitkering van de WGA. Dit verschil noemt men het WGA-Hiaat.
 top
 
 
 
 
Koningsland & Partners BV   °   Postbus 75276   °   1070 AG Amsterdam   °   Telefoon 020 3460.330   °   Fax 020 4896.467   °   info@koningsland.eu