Koningsland & Partners BV  
    
sitemap
 
 
 
 
 
 
Ziekteverzuimverzekering

Sinds 1 januari 2004 is de Wet Verlenging Loondoorbetalingverplichting bij Ziekte van kracht. Hierdoor bent u verplicht het loon van uw arbeidsongeschikte medewerkers twee jaar (104 weken) door te betalen, ongeacht de oorzaak van het verzuim. Bovendien bent u ook samen met uw medewerkers verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving en moet u zich, in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, inspannen om terugkeer van een arbeidsongeschikte medewerker naar het werk mogelijk te maken. Verzuim brengt dus financiĆ«le risico's voor uw organisatie met zich mee. Met een verzuimverzekering, in combinatie met een pakket verzuim- en re-integratiediensten, kunt u deze risico's sterk beperken. Bij een verzuimverzekering, waarmee u de verplichte loondoorbetaling grotendeels opvangt, kunt u kiezen uit de volgende dekkingen:  
  • met een eigen-risico-termijn. Deze dekking zorgt ervoor dat u bij ziekte van uw medewerker voor de periode na het eigen-risico-termijn een uitkering ontvangt. 
  • met een eigen-risico-bedrag. Hiermee heeft u de mogelijkheid om een deel van de verzuimkosten voor eigen rekening te nemen: het zogeheten eigen behoud. Heeft u in een bepaald jaar meer ziekengeld betaald dan het eigen behoud, dan keert de verzekeraar het verschil aan u uit.
 top
 
 
 
 
Koningsland & Partners BV   °   Postbus 75276   °   1070 AG Amsterdam   °   Telefoon 020 3460.330   °   Fax 020 4896.467   °   info@koningsland.eu