Koningsland & Partners BV  
    
sitemap
 
 
 
 
 
 
Computerverzekering

De computerverzekering dekt risico's die samenhangen met het bedrijfsmatig gebruik van computers, zoals dekking voor materiële beschadiging van de apparatuur tot schade door virussen of computerkrakers.

De verzekering verleent dekking vanaf het moment dat de apparatuur (inclusief andere elektronische (rand)apparatuur en programmatuur) in bedrijf is, maar ook tijdens demontage/montage, reiniging, inspectie, reparatie, revisie of verplaatsing.

Schade aan externe informatiedragers (CD's, tapestreamers en dergelijke) moet apart worden meeverzekerd of is standaard gekoppeld aan een gemaximeerd bedrag.

Uitgesloten is schade door catastrofe-risico's (zoals oorlog en dergelijke), slijtage en schade door normaal gebruik. De computerverzekering kan worden uitgebreid met aanvullende dekkingen voor bedrijfsschade (financiële schade als gevolg van de materiële schade aan de computers), extra kosten door het tijdelijk overschakelen op vervangende apparatuur, of het repareren van schade aan bestanden (dekking voor reconstructiekosten; tot een bepaald maximum).
 top
 
 
 
 
Koningsland & Partners BV   °   Postbus 75276   °   1070 AG Amsterdam   °   Telefoon 020 3460.330   °   Fax 020 4896.467   °   info@koningsland.eu