Koningsland & Partners BV  
    
sitemap
 
 
 
 
 
 
Inventaris / goederenverzekering

Een verzekering die de bedrijfsinventaris verzekert tegen een aantal overeengekomen risico's.
De gebruikelijke uitgebreide dekking, onder andere tegen de risico's van brand, storm, inbraak, diefstal en waterschade.
De verzekering geschiedt veelal op basis van nieuwwaarde.

Uitgesloten zijn de zogenaamde catastrofe-risico's zoals oorlogsituaties, atoomkernreacties, overstromingen en dergelijke.
 top
 
 
 
 
Koningsland & Partners BV   °   Postbus 75276   °   1070 AG Amsterdam   °   Telefoon 020 3460.330   °   Fax 020 4896.467   °   info@koningsland.eu