Koningsland & Partners BV  
    
sitemap
 
 
 
 
 
 
Gebouwenverzekering

Een gebouwenverzekering verzekert schade aan gebouwen die bedrijfsmatig worden gebruikt, al dan niet in verhuurde staat.

Als u kiest voor de uitgebreide dekking, dan kunt u o.a. denken aan de volgende verzekerde risico's: brand; blikseminslag; ontploffing; inbraak; diefstal of poging daartoe; vandalisme; storm; water, neerslag; relletjes of opstootjes; aanrijding, aanvaring en schade als gevolg van glasbreuk.

Verzekerd is in het algemeen op herbouwwaarde. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.
 top
 
 
 
 
Koningsland & Partners BV   °   Postbus 75276   °   1070 AG Amsterdam   °   Telefoon 020 3460.330   °   Fax 020 4896.467   °   info@koningsland.eu