Koningsland & Partners BV  
    
sitemap
 
 
 
 
            
    
 Wonen  Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand  Inkomen en Pensioen  Recreatie  Zorg  Ongevallen  Expats 
            
   
 
 
Schadeverzekering inzittenden

 Deze verzekering vergoedt zowel de materiële schade als de gevolgschade die een inzittende van de op de polis vermelde auto lijdt als gevolg van een verkeersongeval. 
U bent hiervoor tot € 1.000.000,- per gebeurtenis verzekerd.
Verkeersongevallen die plaatsvinden tijdens het uitoefenen van een (neven) beroep of (neven) bedrijf vallen niet onder de dekking.
Als u geen wettelijk verplichte veiligheidsgordel of helm draagt tijdens een schadevoorval, dan wordt op de schadevergoeding met 25% in mindering gebracht.

 top
 
 
 
 
Koningsland & Partners BV   °   Postbus 75276   °   1070 AG Amsterdam   °   Telefoon 020 3460.330   °   Fax 020 4896.467   °   info@koningsland.eu