Koningsland & Partners BV  
    
sitemap
 
 
 
 
          
      
 Wonen  Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand  Inkomen en Pensioen  Recreatie  Zorg  Ongevallen  Expats 
          
     
 
 
Ziektekostenverzekering

Gezondheid is onbetaalbaar.
Een cliché-zin. Tot het moment dat je van gezondheidszorg gebruik moet maken, of nog erger, afhankelijk bent.
Wij bemiddelen uiteraard niet in gezondheidszorg, maar wel in verzekeringen die de kosten voor die zorg (grotendeels) dekken.
De basisdekking is wettelijk verplicht. De overheid stelt de inhoud van het basispakket vast.
Voor behandelingen die buiten het basispakket vallen, kunnen mensen zich aanvullend verzekeren. Dat is niet verplicht. Aanvullende verzekeringen verschillen per verzekeraar wat betreft het verzekerde pakket en de premie.
 top
 
 
 
 
Koningsland & Partners BV   °   Postbus 75276   °   1070 AG Amsterdam   °   Telefoon 020 3460.330   °   Fax 020 4896.467   °   info@koningsland.eu