Koningsland & Partners BV  
    
sitemap
 
 
 
 
        
        
 Wonen  Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand  Inkomen en Pensioen  Recreatie  Zorg  Ongevallen  Expats 
        
       
 
 
Bootverzekering

Zaak- en persoonsschade veroorzaakt door kleine boten (bijvoorbeeld een roeiboot, kano of bootje met minder dan 4pk) is gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).
Hiervoor is een afzonderlijke bootverzekering niet nodig.
Als u een grotere motorboot of zeilboot (vanaf 16m2) heeft, dan heeft u met een Bootverzekering een oplossing.

Wat is verzekerd?
De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) dekt schade met of door uw boot toegebracht aan personen en/of zaken. Deze schade is tot € 500.000,- per gebeurtenis gedekt. Een bootverzekering is van kracht in de Benelux en tot 5 mijl uit de kust van Nederland en België, alsmede, gedurende een vakantieperiode van 6 weken per jaar, voor de vaart en het verblijf op de Middellandse Zee tot 5 mijl uit de kust.
U kunt de dekking uitbreiden met een cascodekking, die schade aan uw boot zelf dekt, door enig plotseling van buiten komend onheil. Ook de inboedel is verzekerd, als het gehele vaartuig verduisterd of vermist raakt. De inboedel is eveneens verzekerd tijdens het vervoer van/naar het vaartuig in uw auto. Kosten van bewaking en vervoer, lichtings- en opruimingskosten en eventueel vervangend vakantieverblijf zijn verzekerd, als uw boot door de schadegebeurtenis geheel onbruikbaar is geworden.
 top
 
 
 
 
Koningsland & Partners BV   °   Postbus 75276   °   1070 AG Amsterdam   °   Telefoon 020 3460.330   °   Fax 020 4896.467   °   info@koningsland.eu