Koningsland & Partners BV  
    
sitemap
 
 
 
 
      
          
 Wonen  Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand  Inkomen en Pensioen  Recreatie  Zorg  Ongevallen  Expats 
      
         
 
 
OverlijdensRisicoVerzekering

De Overlijdensrisicoverzekering zorgt ervoor dat u bij overlijden een financieel vangnet heeft voor uw partner of kinderen. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw partner de hypotheek of huur kan blijven betalen. Wat is verzekerd? Voor de acceptatie wordt een minimumleeftijd van 18 en een maximumleeftijd van 75 jaar gehanteerd. Het minimaal verzekerde bedrag is € 10.000,- en boven de € 1.800.000 wordt onder voorbehoud geaccepteerd. Aanvullend op het overlijdensrisico kunt u de volgende verzekeringen afsluiten: 
  • premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 
  • ongevallendekking 
  • arbeidsongeschiktheidsrente
 top
 
 
 
 
Koningsland & Partners BV   °   Postbus 75276   °   1070 AG Amsterdam   °   Telefoon 020 3460.330   °   Fax 020 4896.467   °   info@koningsland.eu