Koningsland & Partners BV  
    
sitemap
 
 
 
 
      
          
 Wonen  Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand  Inkomen en Pensioen  Recreatie  Zorg  Ongevallen  Expats 
      
         
 
 
Pensioenverzekering

Als je 65 jaar bent, stop je meestal met werken. In Nederland is het zo geregeld dat de meeste Nederlanders een basispensioen krijgen. Dit basispensioen is een uitkering op grond van de AOW (Algemene Ouderdomswet). Veel mensen bouwen ook via hun werkgever pensioen op (ouderdomspensioen). Het ouderdomspensioen is een aanvulling op uw AOW. Het AOW-pensioen is een basisinkomen. Het is niet altijd gemakkelijk daar van rond te komen. Veel mensen bouwen ook via hun werkgever pensioen op (arbeidspensioen). Het arbeidspensioen is een aanvulling op uw AOW, op te bouwen middels verschillende soorten pensioenregelingen. De uitkeringsovereenkomst en de premieovereenkomst komen het meest voor.

De uitkeringsovereenkomst
Bij een uitkeringsovereenkomst weet u zeker welk pensioen u straks krijgt. Dat is het geval bij een:
  • eindloonregeling. Het pensioen hangt af van het aantal jaren dat u in dienst bent geweest en het salaris dat u het laatst verdiende.  
  • middelloonregeling. Het pensioen hangt af van het aantal jaren dat u in dienst bent geweest en hoe hoog je salaris was in deze periode. Het verschil met de eindloonregeling is dat je pensioen niet gebaseerd is op het laatst verdiende salaris. 
Uw pensioen is afhankelijk van het gemiddelde salaris dat u tijdens uw loopbaan hebt verdiend.

De premieovereenkomst
Bij een premieovereenkomst weet u welk bedrag door uw werkgever aan de pensioenuitvoerder wordt afgedragen. Omdat er vaak wordt belegd met het beschikbare geld, is de opbrengst niet altijd zeker. Het gaat hier over de beschikbare premieregeling.

Andere soorten
Naast de premieovereenkomst en de uitkeringsovereenkomst is er ook nog de kapitaalovereenkomst. Deze regeling komt echter niet zoveel voor. Bij een kapitaalovereenkomst staat de hoogte van het kapitaal bij pensioendatum vast. Het bedrag kan met een winstuitkering verhoogd worden. Ook heb je nog de combinatieregelingen. Deze regelingen zijn een mix van twee soorten pensioenregelingen. Als je met pensioen gaat krijgt u bericht van uw pensioenfonds of verzekeraar (hierna gezamenlijk te noemen pensioenuitvoerder).
 top
 
 
 
 
Koningsland & Partners BV   °   Postbus 75276   °   1070 AG Amsterdam   °   Telefoon 020 3460.330   °   Fax 020 4896.467   °   info@koningsland.eu