Koningsland & Partners BV  
    
sitemap
 
 
 
 
    
            
 Wonen  Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand  Inkomen en Pensioen  Recreatie  Zorg  Ongevallen  Expats 
    
           
 
 
RechtsbijstandVerzekering Particulieren

U vindt dat u in uw recht staat, maar de tegenpartij denkt daar anders over.
De rechtsbijstandverzekering voor particulieren helpt u het verschil tussen "in je recht staan" en het krijgen daarvan.

Wat is verzekerd?
De Rechtsbijstandverzekering voor particulieren dekt juridische hulp in natura bij een gedekte gebeurtenis in particuliere hoedanigheid. Daarnaast zijn de kosten voor deskundigen/specialisten die door de verzekeraar worden ingeschakeld gedekt, evenals gerechts- en griffiekosten en kostenveroordelingen voor door een tegenpartij gemaakte kosten.
Ook arbeidsrechtelijke conflicten zijn gedekt als u werknemer bent. U kunt bij onze rechtsbijstandverzekering kiezen uit de volgende twee dekkingsmogelijkheden:
  1. gezin of alleenstaande
  2. pluspakket gezin of alleenstaande; deze verzekering heeft een uitgebreidere dekking, met bijvoorbeeld ook dekking voor geschillen omtrent inkomstenbelasting, vermogensbeheer en mediation bij echtscheiding.
 top
 
 
 
 
Koningsland & Partners BV   °   Postbus 75276   °   1070 AG Amsterdam   °   Telefoon 020 3460.330   °   Fax 020 4896.467   °   info@koningsland.eu