Koningsland & Partners BV  
    
sitemap
 
 
 
 
  
              
 Wonen  Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand  Inkomen en Pensioen  Recreatie  Zorg  Ongevallen  Expats 
  
             
 
 
Kostbaarhedenverzekering

Uw inboedelverzekering verzekert uw dure kostbaarheden maar tot een gemaximeerd bedrag. Als bijvoorbeeld uw juwelen, schilderijen, audio- en videoapparatuur meer waard zin dan dit bedrag, dan biedt de kostbaarhedenverzekering een uitkomst. 

Wat is verzekerd? De Kostbaarhedenverzekering biedt u dekking voor waardevolle voorwerpen of verzamelingen als die door een oorzaak van buitenaf beschadigd, vermist of verloren raken. Bijna alle schadeoorzaken zijn gedekt, waar dan ook ontstaan. 

Wat is niet verzekerd? Catastrofeachtige risico's en slijtage door normaal gebruik, schade door gebreken in het voorwerp zelf, alsmede ernstige schuld of onzorgvuldigheid van de verzekeringnemer zijn niet verzekerd. Schilderijen zijn alleen verzekerd op het bij ons bekende risico-adres. U kunt deze verzekering alleen bij ons afsluiten in combinatie met een Inboedelverzekering. 

Voordelen
Met de Kostbaarhedenverzekering heeft u de volgende voordelen:
  1. verzekerd tegen schade door diefstal, verlies of beschadiging geleden door een onverwachte gebeurtenis 
  2. waar ook ter wereld

 top
 
 
 
 
Koningsland & Partners BV   °   Postbus 75276   °   1070 AG Amsterdam   °   Telefoon 020 3460.330   °   Fax 020 4896.467   °   info@koningsland.eu