Koningsland & Partners BV  
    
sitemap
 
 
 
 
  
              
 Wonen  Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand  Inkomen en Pensioen  Recreatie  Zorg  Ongevallen  Expats 
  
             
 
 
Woonhuis / glasverzekering

Verzeker u zelf van de beste dekking bij brand, storm, inbraak,glas of waterschade.
Deze verzekering dekt de schade aan het gebouw, de hierbij behorende bijgebouwen, terreinafscheidingen en dergelijke. 

Bij de woonhuisverzekering wordt de herbouwwaarde als grondslag genomen voor het verzekerd bedrag.
Extra uitgebreide dekking is mogelijk, zodat zelfs uw tuinaanleg is meeverzekerd.
Uw verzekerde bedrag blijft waarde vast, door een jaarlijkse indexering, volgens de CBS "herbouwkosten van woningen" index.

 top
 
 
 
 
Koningsland & Partners BV   °   Postbus 75276   °   1070 AG Amsterdam   °   Telefoon 020 3460.330   °   Fax 020 4896.467   °   info@koningsland.eu