Koningsland & Partners BV  
    
sitemap
 
 
 
 
  
              
 Wonen  Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand  Inkomen en Pensioen  Recreatie  Zorg  Ongevallen  Expats 
  
             
 
 
Inboedelverzekering

Verzeker u zelf tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm of inbraak.
Deze verzekering dekt de schade aan uw inboedel.
Bij de inboedelverzekering wordt de nieuwwaarde van uw huisraad als grondslag genomen voor het verzekerd bedrag.
Het verzekerd bedrag blijft waarde vast, door jaarlijkse indexering, volgens de CBS "inboedelwaarde" index.

 top
 
 
 
 
Koningsland & Partners BV   °   Postbus 75276   °   1070 AG Amsterdam   °   Telefoon 020 3460.330   °   Fax 020 4896.467   °   info@koningsland.eu