Koningsland & Partners BV  
    
sitemap
 
 
 
 
    
        
 Over ons  Diensten  Formulieren  Wetgeving  Contact 
    
       
 
 
Diensten

Hieronder een overzicht van de diensten die wij onze relaties aanbieden.

Verzekeringsadviezen Assurantieportefeuillebeheer
Het verstrekken van advies aan particulieren, zelfstandigen en bedrijven binnen hun verzekeringsportefeuille.

Administratief verwerken en beheren van verzekerings(klanten)bestanden.

Risico-analyse Employee Benefit Solutions
Het in kaart brengen van mogelijke risico's voor particulieren en bedrijven en samen met hen de verzekerbaarheid bepalen.

Advisering over en beheer van aangegane verplichtingen en mogelijke voorzieningen tussen werknemers en werkgevers, hetzij (semi)collectief hetzij individueel.

Presentaties Collectieve Producten Pensioenadviezen
Het organiseren van informatieve bijeenkomsten danwel presentaties over collectieve producten voor werknemers, werkgevers en zelfstandig ondernemers.

Advisering op het gebied van de beschikbare pensioenmogelijkheden, van individueel aanvullend pensioen tot het volledig (opnieuw) opzetten van collectieve regelingen.

Begeleiding Schadeafhandeling Wagenparkbeheer
Actief begeleiden van schade, vanaf de eerste melding tot de schadeloosstelling. Doelmatig en preventief beheer van wagenparken, divers qua omvang of samenstelling.

 top
 
 
 
 
Koningsland & Partners BV   °   Postbus 75276   °   1070 AG Amsterdam   °   Telefoon 020 3460.330   °   Fax 020 4896.467   °   info@koningsland.eu